Erityisryhmille

Taidepalvelut aivan erityisille

T:mi Pauliina Hautala tarjoaa palveluja myös erityisryhmille Tampereella ja sen lähiympäristössä. Voimme yhdessä suunnitella kurssit tai työpajat, jotka tukisivat teidän erityisryhmänne tarpeita. Kokonaisuudet toteutetaan kuntoutuksen sosionomin työotteella, ja asiakkaita voidaan tukea myös yksilöllisesti oli se sitten ryhmätoiminnan harjoittelua, itseilmaisua, sosiaalista virkistystä tai vaikkapa kynän käyttöä ja motoriikkaa tukevaa toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on pääsääntöisesti pienryhmässä toteutettava toiminta, jossa yhteistyöllä ja ryhmähengellä sekä kaikkien kuulluksi tulemisella on suuri painotus.

Kurssin tai työpajan kantava ajatus voisi olla vaikkapa päivä taidemaalarina tai yhdessä tehty ympäristötaide, voisimme tehdä myös retken lähiluontoon ja tarkastella ympäristöä luovin silmälasein. Kokonaisuuteen on mahdollista liittää alkuun tai loppuun harjoitteita, jotka liittyvät tunnetyötaitoihin, minäkuvan vahvistamiseen, roolituksiin ryhmän sisällä, rauhoittumiseen tai mielikuvituksen venyttelyyn, mahdollisuuksia on monia – yhtä monia kuin ryhmiäkin.